Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES

Tomáš Svitak


  • Actual rating: 1427
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1500 [2011-10-09]

  • First game: 2011-10-09
  • Last game: 2014-11-29
  • Games: 16
  • Tournaments: 2

  • Wins: 7 [44 %]
  • Draws: 2 [13 %]
  • Losses: 7 [44 %]

Game history

Špekap III
2014.11.29 - 2014.11.29
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Hanzl (E) 1451 0 1451 1 lose 1409 0 1409
Filip Horky(P) 1500 0 1500 2 win 1409 0 1409
Radim Kostlivý (E) 1596 0 1596 3 win 1409 0 1409
Pavlína Brdková (E) 1483 0 1483 4 draw 1409 0 1409
Pavel Laube (E) 1771 0 1771 5 lose 1409 0 1409
Václava Kodatová (E) 1286 0 1286 6 lose 1409 0 1409
Josef Kucera(P) 1500 0 1500 7 win 1409 0 1409
Jaroslav Zeman(P) 1500 -293 1207 8 win 1409 +18 1427

Rank before tournament: 1409
Rating change: +18
Rank after tournament: 1427
Deskohraní 2011
2011.10.09 - 2011.10.09
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1488 0 1488 1 win 1500 0 1500
Ondřej Suchánek(P) 1500 0 1500 2 win 1500 0 1500
Vladimir Nipoti (E) 1843 0 1843 3 lose 1500 0 1500
Jan Kopecký (E) 1709 0 1709 4 lose 1500 0 1500
Madli Mirme(P) 1500 0 1500 5 draw 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1633 0 1633 6 lose 1500 0 1500
Karel Hájek (E) 1273 0 1273 7 lose 1500 0 1500
Lukas Balogh(P) 1500 -233 1267 8 win 1500 -91 1409

Rank before tournament: 1500
Rating change: -91
Rank after tournament: 1409