Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES

Tomáš Svitak


  • Actual rating: 1423
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1500 [2011-10-09]

  • First game: 2011-10-09
  • Last game: 2014-11-29
  • Games: 16
  • Tournaments: 2

  • Wins: 7 [44 %]
  • Draws: 2 [13 %]
  • Losses: 7 [44 %]

Game history

Špekap III
2014.11.29 - 2014.11.29
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Hanzl (E) 1446 0 1446 1 lose 1404 0 1404
Filip Horky(P) 1500 0 1500 2 win 1404 0 1404
Radim Kostlivý (E) 1592 0 1592 3 win 1404 0 1404
Pavlína Brdková (E) 1479 0 1479 4 draw 1404 0 1404
Pavel Laube (E) 1767 0 1767 5 lose 1404 0 1404
Václava Kodatová (E) 1282 0 1282 6 lose 1404 0 1404
Josef Kucera(P) 1500 0 1500 7 win 1404 0 1404
Jaroslav Zeman(P) 1500 -297 1203 8 win 1404 +19 1423

Rank before tournament: 1404
Rating change: +19
Rank after tournament: 1423
Deskohraní 2011
2011.10.09 - 2011.10.09
OpponentGameTomáš
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1485 0 1485 1 win 1500 0 1500
Ondřej Suchánek(P) 1500 0 1500 2 win 1500 0 1500
Vladimir Nipoti (E) 1835 0 1835 3 lose 1500 0 1500
Jan Kopecký (E) 1703 0 1703 4 lose 1500 0 1500
Madli Mirme(P) 1500 0 1500 5 draw 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1626 0 1626 6 lose 1500 0 1500
Karel Hájek (E) 1270 0 1270 7 lose 1500 0 1500
Lukas Balogh(P) 1500 -236 1264 8 win 1500 -96 1404

Rank before tournament: 1500
Rating change: -96
Rank after tournament: 1404