Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES

Pavel Makarov


Moscow
  • Actual rating: 1665
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1665 [2014-08-23]

  • First game: 2013-08-11
  • Last game: 2014-08-23
  • Games: 23
  • Tournaments: 2

  • Wins: 13 [57 %]
  • Draws: 2 [9 %]
  • Losses: 8 [35 %]

Game history

Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGamePavel
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mikhail Lomakin (E) 1675 0 1675 1 lose 1527 0 1527
Jan Kopecký (E) 1671 0 1671 2 win 1527 0 1527
Tomáš Němec (E) 1596 0 1596 3 win 1527 0 1527
Oleg Bulatovsky (E) 1731 0 1731 4 lose 1527 0 1527
Csaba Kampós (E) 1470 0 1470 5 win 1527 0 1527
Václava Kodatová (E) 1312 0 1312 6 win 1527 0 1527
Piotr Małowiejski (E) 1565 0 1565 7 win 1527 0 1527
Mikhail Lomakin (E) 1712 0 1712 8 lose 1527 0 1527
Jan Kopecký (E) 1745 0 1745 9 lose 1527 0 1527
Tomáš Němec (E) 1621 0 1621 10 draw 1527 0 1527
Oleg Bulatovsky (E) 1715 0 1715 11 lose 1527 0 1527
Csaba Kampós (E) 1444 0 1444 12 win 1527 0 1527
Samuel Butta (E) 1286 0 1286 13 win 1527 0 1527
Maciej Nowakowski (E) 1717 0 1717 14 win 1527 +138 1665

Rank before tournament: 1527
Rating change: +138
Rank after tournament: 1665
Gomoku World Championship - BT
2013.08.11 - 2013.08.13
OpponentGamePavel
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Nadezhda Belkina(P) 1500 0 1500 1 win 1500 0 1500
Ekaterina Rumyantseva(P) 1227 0 1227 2 win 1500 0 1500
Takahiro Kudomi(P) 1500 0 1500 3 win 1500 0 1500
Shin-Ichi Ishitani(P) 1500 0 1500 4 draw 1500 0 1500
Oleg Bulatovsky (E) 1669 0 1669 5 lose 1500 0 1500
Vladimir Filinov(P) 1500 0 1500 6 win 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1705 0 1705 7 win 1500 0 1500
Nikolay Poltaratskiy (E) 1774 0 1774 8 lose 1500 0 1500
Radim Kostlivý (E) 1560 0 1560 9 lose 1500 +27 1527

Rank before tournament: 1500
Rating change: +27
Rank after tournament: 1527