Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES

Petr Horký


  • Actual rating: 1346
  • Actual state: Active estabilished
  • Top rating: 1500 [2018-04-22]

  • First game: 2018-04-21
  • Last game: 2018-08-17
  • Games: 19
  • Tournaments: 3

  • Wins: 3 [16 %]
  • Draws: 1 [5 %]
  • Losses: 15 [79 %]

Game history

Team Gomoku World Championship
2018.08.12 - 2018.08.17
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lukáš Souček (E) 1601 0 1601 2 lose 1256 0 1256
Martin Muzika (E) 1836 0 1836 3 lose 1256 0 1256
Martin Höbemägi (E) 1657 0 1657 4 lose 1256 0 1256
Edvard Rizvanov (E) 1724 0 1724 5 lose 1256 0 1256
Valerii Kondratev (E) 1768 0 1768 7 lose 1256 0 1256
Georgy Metreveli (E) 1308 0 1308 8 lose 1256 0 1256
Oleg Bulatowsky (E) 1631 0 1631 9 lose 1256 +90 1346

Rank before tournament: 0
Rating change: +90
Rank after tournament: 90
Czech Open 2018
2018.07.14 - 2018.07.15
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavlína Brdková (E) 1563 0 1563 1 lose 1256 0 1256
Jan Stránský(P) 1028 0 1028 2 win 1256 0 1256
Filip Brukner(P) 1500 0 1500 3 win 1256 0 1256
Monika Kolouchová (E) 1617 0 1617 4 lose 1256 0 1256
Tomáš Němec (E) 1616 0 1616 5 lose 1256 0 1256
Madli Mirme (E) 1243 0 1243 6 lose 1256 0 1256

Rank before tournament: 1256
Rating change: 0
Rank after tournament: 1256
15. Fishpárty v Hradci Králové
2018.04.21 - 2018.04.22
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lukáš Souček (E) 1563 0 1563 2 lose 1500 0 1500
Jan Purkrábek (E) 1479 0 1479 3 draw 1500 0 1500
Radim Kostlivý (E) 1526 0 1526 4 lose 1500 0 1500
Soňa Turečková (E) 1204 0 1204 5 lose 1500 0 1500
Semir Arabo(P) 1500 0 1500 6 win 1500 0 1500
Jan Stránský(P) 1325 -297 1028 7 lose 1500 -244 1256

Rank before tournament: 0
Rating change: -244
Rank after tournament: -244