Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES

Jakub Svoboda


  • Actual rating: 1314
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1500 [2018-07-15]

  • First game: 2018-07-14
  • Last game: 2019-10-13
  • Games: 20
  • Tournaments: 3

  • Wins: 6 [30 %]
  • Draws: 0 [0 %]
  • Losses: 14 [70 %]

Game history

Deskohraní 2019
2019.10.12 - 2019.10.13
OpponentGameJakub
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jakub Horák (E) 1563 0 1563 1 win 1079 0 1079
Lukáš Souček (E) 1687 0 1687 2 lose 1079 0 1079
František Fňukal (E) 1515 0 1515 3 lose 1079 0 1079
Štěpán Tesařík (E) 1737 0 1737 4 lose 1079 0 1079
Semir Arabo (E) 1176 0 1176 5 lose 1079 0 1079
Lukáš Kraus(P) 1270 0 1270 6 lose 1079 0 1079
Tomáš Barták (E) 1574 0 1574 7 lose 1079 0 1079
Jan Purkrábek (E) 1449 0 1449 8 lose 1079 +235 1314

Rank before tournament: 1079
Rating change: +235
Rank after tournament: 1314
Brnocup 2018
2018.12.08 - 2018.12.08
OpponentGameJakub
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Žižka (E) 1640 0 1640 2 lose 1079 0 1079
Semir Arabo (E) 1180 0 1180 3 lose 1079 0 1079
Jiří Humpolíček(P) 1500 0 1500 4 win 1079 0 1079
Jan Purkrábek (E) 1461 0 1461 5 lose 1079 0 1079
David Komárek(P) 1500 0 1500 6 win 1079 0 1079
Pavel Blažek(P) 1500 0 1500 7 win 1079 0 1079

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018
2018.07.14 - 2018.07.15
OpponentGameJakub
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
František Fňukal(P) 1499 0 1499 1 lose 1500 0 1500
Madli Mirme (E) 1258 0 1258 2 lose 1500 0 1500
Jussi Ikonen (E) 1419 0 1419 4 lose 1500 0 1500
Filip Brukner(P) 1500 0 1500 5 win 1500 0 1500
Piotr Małowiejski (E) 1461 0 1461 6 lose 1500 0 1500
Semir Arabo(P) 1113 +152 1265 7 win 1500 -421 1079

Rank before tournament: 1500
Rating change: -421
Rank after tournament: 1079