Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

The 1-st qualifying tournament of Russian championship

Andrey Litvinenko

Rating: 1639

Vadim Kocherovskiy

Rating: 1238
vs
1
0
Game info
Round 10
Date : 2013-11-03

Country: Russia Organizer: Mikhail Lomakin
City: Tyumen System: Round robin
Start date: 2013-11-02 Opening rule: Swap 2
End date: 2013-11-04 Timelimit: 60 minutes + 30 sec/move

RoundsPointsTiebreakRc
#Name1234567891011Berg
1Mikhail Lomakin91121101216171315111141801051+57
2Andrey Litvinenko10171611031511114181911211045+23
3Dmitriy Pushkarev8191121101206110715111141936+11
4Ilya Katsev5111171819112110120611030828+153
5Anatoliy Smirnov408½9112110120611030711116.519.5-10
6Ludmila Litvinenko121101207½1030501114081915.513.25-38
7Alexandr Prokopiev11120406½81109130121501015.513.25-43
8Marina Kovalenko305½11½407090121101206011417-88
9Vadim Kocherovskiy103050110408170121100206025-12
10Roman Melenchuk20601030501114080901217022.5-276
11Ekaterina Devyatkova70408½9112010020601030501.54-262
12Oleg Melenchuk60103050111408090701002011.5-270
Round 1
1500 Roman Melenchuk 0:1 Andrey Litvinenko 1616
1597 Mikhail Lomakin 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1458 Alexandr Prokopiev 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1500 Marina Kovalenko 0:1 Dmitriy Pushkarev 1556
1386 Ilya Katsev 1:0 Anatoliy Smirnov 1517
1443 Ludmila Litvinenko 1:0 Oleg Melenchuk 1500
Round 2
1386 Ilya Katsev 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1597 Mikhail Lomakin 1:0 Oleg Melenchuk 1500
1616 Andrey Litvinenko 1:0 Alexandr Prokopiev 1458
1443 Ludmila Litvinenko 1:0 Roman Melenchuk 1500
1556 Dmitriy Pushkarev 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1517 Anatoliy Smirnov 0,5:0,5 Marina Kovalenko 1500
Round 3
1238 Vadim Kocherovskiy 0:1 Anatoliy Smirnov 1517
1386 Ilya Katsev 1:0 Alexandr Prokopiev 1449
1625 Andrey Litvinenko 1:0 Ludmila Litvinenko 1443
1500 Marina Kovalenko 0,5:0,5 Ekaterina Devyatkova 1500
1500 Roman Melenchuk 0:1 Mikhail Lomakin 1597
1556 Dmitriy Pushkarev 1:0 Oleg Melenchuk 1500
Round 4
1597 Mikhail Lomakin 1:0 Andrey Litvinenko 1633
1500 Marina Kovalenko 0:1 Ilya Katsev 1386
1500 Ekaterina Devyatkova 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1556 Dmitriy Pushkarev 1:0 Roman Melenchuk 1500
1517 Anatoliy Smirnov 1:0 Oleg Melenchuk 1500
1435 Ludmila Litvinenko 0,5:0,5 Alexandr Prokopiev 1449
Round 5
1500 Marina Kovalenko 0:1 Alexandr Prokopiev 1448
1517 Anatoliy Smirnov 1:0 Roman Melenchuk 1500
1436 Ludmila Litvinenko 0:1 Mikhail Lomakin 1615
1615 Andrey Litvinenko 1:0 Dmitriy Pushkarev 1556
1500 Ekaterina Devyatkova 0:1 Oleg Melenchuk 1500
1386 Ilya Katsev 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
Round 6
1500 Ekaterina Devyatkova 0:1 Roman Melenchuk 1500
1517 Anatoliy Smirnov 0:1 Andrey Litvinenko 1628
1500 Marina Kovalenko 0:1 Vadim Kocherovskiy 1238
1543 Dmitriy Pushkarev 1:0 Ludmila Litvinenko 1428
1623 Mikhail Lomakin 1:0 Alexandr Prokopiev 1448
1500 Oleg Melenchuk 0:1 Ilya Katsev 1386
Round 7
1417 Ludmila Litvinenko 0:1 Anatoliy Smirnov 1506
1632 Mikhail Lomakin 1:0 Dmitriy Pushkarev 1554
1386 Ilya Katsev 1:0 Roman Melenchuk 1500
1500 Ekaterina Devyatkova 0:1 Andrey Litvinenko 1639
1439 Alexandr Prokopiev 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1500 Marina Kovalenko 1:0 Oleg Melenchuk 1500
Round 8
1500 Marina Kovalenko 1:0 Roman Melenchuk 1500
1405 Ludmila Litvinenko 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1238 Vadim Kocherovskiy 1:0 Oleg Melenchuk 1500
1386 Ilya Katsev 0:1 Andrey Litvinenko 1639
1518 Anatoliy Smirnov 0:1 Mikhail Lomakin 1644
1542 Dmitriy Pushkarev 1:0 Alexandr Prokopiev 1439
Round 9
1553 Dmitriy Pushkarev 1:0 Anatoliy Smirnov 1508
1238 Vadim Kocherovskiy 0:0 Roman Melenchuk 1500
1386 Ilya Katsev 1:0 Ludmila Litvinenko 1405
1654 Mikhail Lomakin 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1500 Oleg Melenchuk 0:1 Alexandr Prokopiev 1428
1639 Andrey Litvinenko 1:0 Marina Kovalenko 1500
Round 10
1494 Anatoliy Smirnov 1:0 Alexandr Prokopiev 1428
1567 Dmitriy Pushkarev 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1405 Ludmila Litvinenko 1:0 Marina Kovalenko 1500
1654 Mikhail Lomakin 1:0 Ilya Katsev 1386
1639 Andrey Litvinenko 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1500 Roman Melenchuk 1:0 Oleg Melenchuk 1500
Round 11
1507 Anatoliy Smirnov 1:0 Ekaterina Devyatkova 1500
1405 Ludmila Litvinenko 1:0 Vadim Kocherovskiy 1238
1639 Andrey Litvinenko 1:0 Oleg Melenchuk 1500
1500 Marina Kovalenko 1:0 Mikhail Lomakin 1654
1567 Dmitriy Pushkarev 1:0 Ilya Katsev 1386
1415 Alexandr Prokopiev 1:0 Roman Melenchuk 1500