Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

Christmas Tournament

Ilya Katsev

Rating: 1568

Alexandr Ezupov

Rating: 1563
vs
1
0
Game info
Round 3
Date : 2014-01-07
First Player: Ilya Katsev

Country: Russia Organizer: Ilya Katsev
City: Saint Petersburg System: Swiss
Start date: 2014-01-07 Opening rule: Swap 2
End date: 2014-01-07 Timelimit: 30 minutes + 10 sec/move

RoundsPointsTiebreakRc
#Name1234567M. buch
1Denis Kachaev101314121715½605.522.5+98
2Ilya Katsev91715110613140522.5+33
3Alexey Potapov51106171412091522.5+168
4Valerii Kondratev111611091308121519.5+319
5Alexandr Ezupov301012081911½1214.517.5-59
6Igor Sadelov8140301112012111419-2
7Vladimir Sinitsin12120813010101111416-7
8Viktor Balabhai60111705012140101315.5-24
9Oleg Kalnitskiy2012½1014050111302.517.5-250
10Yuriy Kraubner1050901211117080215-15
11Ilona Kachaeva4080121601009070115.5-277
12Ekaterina Rumyantseva709½1101008060500.515.5-375
Round 1
1500 Ilona Kachaeva 0:1 Valerii Kondratev 1500
1523 Igor Sadelov 1:0 Viktor Balabhai 1463
1500 Oleg Kalnitskiy 0:1 Ilya Katsev 1550
1560 Denis Kachaev 1:0 Yuriy Kraubner 1227
1592 Ekaterina Rumyantseva 0:1 Vladimir Sinitsin 1591
1563 Alexandr Ezupov 0:1 Alexey Potapov 1500
Round 2
1500 Oleg Kalnitskiy 0,5:0,5 Ekaterina Rumyantseva 1592
1500 Valerii Kondratev 1:0 Igor Sadelov 1536
1500 Ilona Kachaeva 0:1 Viktor Balabhai 1450
1591 Vladimir Sinitsin 0:1 Ilya Katsev 1550
1500 Alexey Potapov 0:1 Denis Kachaev 1560
1227 Yuriy Kraubner 0:1 Alexandr Ezupov 1563
Round 3
1568 Ilya Katsev 1:0 Alexandr Ezupov 1563
1560 Denis Kachaev 1:0 Valerii Kondratev 1500
1573 Vladimir Sinitsin 1:0 Viktor Balabhai 1450
1500 Ilona Kachaeva 1:0 Ekaterina Rumyantseva 1592
1500 Alexey Potapov 1:0 Igor Sadelov 1536
1500 Oleg Kalnitskiy 1:0 Yuriy Kraubner 1227
Round 4
1584 Vladimir Sinitsin 0:1 Alexey Potapov 1500
1500 Ilona Kachaeva 0:1 Igor Sadelov 1536
1500 Oleg Kalnitskiy 0:1 Valerii Kondratev 1500
1592 Ekaterina Rumyantseva 0:1 Yuriy Kraubner 1227
1563 Alexandr Ezupov 1:0 Viktor Balabhai 1439
1568 Ilya Katsev 0:1 Denis Kachaev 1560
Round 5
1568 Ilya Katsev 1:0 Igor Sadelov 1536
1563 Alexandr Ezupov 1:0 Oleg Kalnitskiy 1500
1500 Ilona Kachaeva 0:1 Yuriy Kraubner 1227
1584 Vladimir Sinitsin 0:1 Denis Kachaev 1560
1439 Viktor Balabhai 1:0 Ekaterina Rumyantseva 1592
1500 Alexey Potapov 1:0 Valerii Kondratev 1500
Round 6
1560 Denis Kachaev 0,5:0,5 Alexandr Ezupov 1563
1500 Oleg Kalnitskiy 1:0 Ilona Kachaeva 1500
1592 Ekaterina Rumyantseva 0:1 Igor Sadelov 1521
1227 Yuriy Kraubner 0:1 Vladimir Sinitsin 1584
1500 Valerii Kondratev 1:0 Viktor Balabhai 1439
1583 Ilya Katsev 1:0 Alexey Potapov 1500
Round 7
1583 Ilya Katsev 0:1 Valerii Kondratev 1500
1500 Alexey Potapov 1:0 Oleg Kalnitskiy 1500
1521 Igor Sadelov 1:0 Denis Kachaev 1560
1563 Alexandr Ezupov 1:0 Ekaterina Rumyantseva 1592
1500 Ilona Kachaeva 0:1 Vladimir Sinitsin 1584
1227 Yuriy Kraubner 0:1 Viktor Balabhai 1439