Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

3rd Pskov Tournament

Anastasiya Dzyuba

Rating: 0

Aleksey Voloshchuk

Rating: 0
vs
0
1
Game info
Round 15
Date : 2017-10-29
First Player: Anastasiya Dzyuba

Country: Russia Organizer: Yuriy Kraubner
City: Pskov System: Double round robin
Start date: 2017-10-29 Opening rule: Swap 2
End date: 2017-10-29 Timelimit: 20 minutes

RoundsPointsTiebreakRc
#Name123456789101112131415161718BergWins
1Yuriy Kraubner1011017171919151516161212141413131818118144180
2Seva Murashko515190901011018181414010103130707161611185110
3Igor Ovsyannikov616150508081101101919140412021101071711174110
4Aleksey Voloshchuk707010110161609191202131301010818151511172110
5Garik Mangasarov202031317171101080816160919110110140401064100
6Yana Teihreva303081814041717110105051101101919120201059100
7Evgeny Smirnov4141101050506060101101919181812120303095390
8Anastasiya Dzyuba9191606031302020515010110170704040101062960
9Ksenia Rudenok8080212110104040303070705050606010010132330
10Alexandr Ulikov1010404020203030707080806060505091901310
Round 1
0 Anastasiya Dzyuba 1:0 Ksenia Rudenok 0
0 Yana Teihreva 0:1 Igor Ovsyannikov 0
0 Aleksey Voloshchuk 0:1 Evgeny Smirnov 0
0 Garik Mangasarov 0:1 Seva Murashko 0
0 Yuriy Kraubner 1:0 Alexandr Ulikov 0
Round 2
0 Seva Murashko 1:0 Garik Mangasarov 0
0 Evgeny Smirnov 1:0 Aleksey Voloshchuk 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Yuriy Kraubner 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Yana Teihreva 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Anastasiya Dzyuba 0
Round 3
0 Yuriy Kraubner 1:0 Evgeny Smirnov 0
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Ksenia Rudenok 1:0 Seva Murashko 0
0 Garik Mangasarov 1:0 Igor Ovsyannikov 0
0 Anastasiya Dzyuba 0:1 Yana Teihreva 0
Round 4
0 Seva Murashko 0:1 Ksenia Rudenok 0
0 Yana Teihreva 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Igor Ovsyannikov 0:1 Garik Mangasarov 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Aleksey Voloshchuk 0
0 Evgeny Smirnov 0:1 Yuriy Kraubner 0
Round 5
0 Yuriy Kraubner 1:0 Ksenia Rudenok 0
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Yana Teihreva 0
0 Garik Mangasarov 1:0 Evgeny Smirnov 0
0 Seva Murashko 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Anastasiya Dzyuba 1:0 Igor Ovsyannikov 0
Round 6
0 Evgeny Smirnov 0:1 Garik Mangasarov 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Seva Murashko 0
0 Yana Teihreva 1:0 Aleksey Voloshchuk 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Yuriy Kraubner 0
Round 7
0 Seva Murashko 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Garik Mangasarov 0:1 Yuriy Kraubner 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Aleksey Voloshchuk 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Evgeny Smirnov 0:1 Yana Teihreva 0
Round 8
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Ksenia Rudenok 0
0 Yana Teihreva 1:0 Evgeny Smirnov 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Igor Ovsyannikov 0
0 Yuriy Kraubner 1:0 Garik Mangasarov 0
0 Anastasiya Dzyuba 0:1 Seva Murashko 0
Round 9
0 Yuriy Kraubner 1:0 Yana Teihreva 0
0 Seva Murashko 1:0 Aleksey Voloshchuk 0
0 Anastasiya Dzyuba 1:0 Garik Mangasarov 0
0 Evgeny Smirnov 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Ksenia Rudenok 0
Round 10
0 Garik Mangasarov 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Igor Ovsyannikov 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Evgeny Smirnov 0
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Seva Murashko 0
0 Yana Teihreva 0:1 Yuriy Kraubner 0
Round 11
0 Yuriy Kraubner 1:0 Seva Murashko 0
0 Garik Mangasarov 1:0 Yana Teihreva 0
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Igor Ovsyannikov 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Anastasiya Dzyuba 0
0 Evgeny Smirnov 1:0 Ksenia Rudenok 0
Round 12
0 Seva Murashko 0:1 Yuriy Kraubner 0
0 Yana Teihreva 1:0 Garik Mangasarov 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Aleksey Voloshchuk 0
0 Anastasiya Dzyuba 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Evgeny Smirnov 0
Round 13
0 Anastasiya Dzyuba 0:1 Evgeny Smirnov 0
0 Yana Teihreva 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Garik Mangasarov 0
0 Seva Murashko 1:0 Igor Ovsyannikov 0
0 Aleksey Voloshchuk 0:1 Yuriy Kraubner 0
Round 14
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Seva Murashko 0
0 Garik Mangasarov 1:0 Ksenia Rudenok 0
0 Yuriy Kraubner 1:0 Aleksey Voloshchuk 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Yana Teihreva 0
0 Evgeny Smirnov 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
Round 15
0 Yana Teihreva 1:0 Ksenia Rudenok 0
0 Evgeny Smirnov 1:0 Seva Murashko 0
0 Anastasiya Dzyuba 0:1 Aleksey Voloshchuk 0
0 Alexandr Ulikov 0:1 Garik Mangasarov 0
0 Yuriy Kraubner 1:0 Igor Ovsyannikov 0
Round 16
0 Garik Mangasarov 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Igor Ovsyannikov 0:1 Yuriy Kraubner 0
0 Seva Murashko 1:0 Evgeny Smirnov 0
0 Ksenia Rudenok 0:1 Yana Teihreva 0
Round 17
0 Aleksey Voloshchuk 1:0 Garik Mangasarov 0
0 Igor Ovsyannikov 1:0 Evgeny Smirnov 0
0 Yuriy Kraubner 1:0 Anastasiya Dzyuba 0
0 Yana Teihreva 0:1 Seva Murashko 0
0 Alexandr Ulikov 1:0 Ksenia Rudenok 0
Round 18
0 Anastasiya Dzyuba 0:1 Yuriy Kraubner 0
0 Ksenia Rudenok 1:0 Alexandr Ulikov 0
0 Seva Murashko 1:0 Yana Teihreva 0
0 Evgeny Smirnov 0:1 Igor Ovsyannikov 0
0 Garik Mangasarov 0:1 Aleksey Voloshchuk 0