Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

Czech Republic vs Poland international match

Jan Purkrábek

Rating: 0

Artur Tamioła

Rating: 0
vs
0
1
Game info
Round 4
Date : 2008-10-18
First Player: Jan Purkrábek

Country: Czech Republic Organizer: Ales Rybka
City: Český Těšín System: Double round robin
Start date: 2008-10-18 Opening rule: Swap 2
End date: 2008-10-19 Timelimit: 30 minutes

RoundsPoints
#Name12345678910111213141516
1 Pavel Laube 101 91 31 151 6½ 121 141 20 101 90 31 161 61 201 171 21 13,5
2 Artur Tamioła 80 41 131 111 181 51 71 11 81 40 131 111 181 51 70 10 12
3 Adrian Fitzermann 51 71 10 81 41 130 111 181 51 71 10 81 41 131 110 190 11
4 Ondrej Nykl 140 20 101 9½ 30 161 60 121 141 21 101 91 30 151 61 201 10,5
5 Adam Horvath 30 151 61 120 141 20 100 91 30 161 61 20½ 171 20 100 91 8,5
6 Marcin Majczyk 111 181 50 70 1½ 81 41 130 111 181 50 71 10 80 40 131 8,5
7 Jan Stradal 90 30 151 61 120 141 20 101 91 30 160 60 201 170 21 101 8
8 Jan Bielak 21 10½ 90 30 161 60 121 14½ 20 101 91 30 150 61 201 170 8
9 Marek Gorzecki 71 10 81 4½ 131 111 180 50 70 11 80 40 131 110 191 50 7,5
10 Piotr Małowiejski 10 8½ 40 131 110 181 51 70 10 80 40 130 111 19½ 51 70 6
11 Jan Purkrabek 60 120 141 20 101 90 30 160 60 121 170 20 100 91 31 150 5
12 Paweł Tarasiński 130 111 181 51 71 10 80 40 131 110             5
13 Stepan Tesarik 121 140 20 100 90 31 160 61 120 14½ 20 101 90 30 150 60 4,5
14 Michał Żukowski 41 131 110 18½ 50 70 10 8½ 40 13½             3,5
15 Krzysztof Gaweł 18½ 50 70 10                 81 40 131 111 3,5
16 Marcin Niedbalec         80 40 131 111 18½ 50 71 10         3,5
17 Bartosz Mielczarek                     111 190 50 71 10 81 3
18 Tomas Nemec 15½ 60 120 14½ 20 100 91 30 16½ 60 200   20       2,5
19 Ales Rybka                       171   10½ 90 31 2,5
20 Łukasz Białkowski                     181 5½ 70 10 80 40 1,5
Round 1
0 Adam Horvath 0:1 Adrian Fitzermann 0
0 Jan Strádal 0:1 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 0:1 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 1:0 Artur Tamioła 0
0 Michał Żukowski 1:0 Ondřej Nykl 0
0 Paweł Tarasiński 0:1 Štěpán Tesařík 0
0 Jan Purkrábek 0:1 Marcin Majczyk 0
0 Tomáš Němec 0,5:0,5 Krzysztof Gaweł 0
Round 2
0 Krzysztof Gaweł 0:1 Adam Horvath 0
0 Jan Strádal 0:1 Adrian Fitzermann 0
0 Pavel Laube 1:0 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 0,5:0,5 Jan Bielák 0
0 Artur Tamioła 1:0 Ondřej Nykl 0
0 Michał Żukowski 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Paweł Tarasiński 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Marcin Majczyk 1:0 Tomáš Němec 0
Round 3
0 Adam Horvath 1:0 Marcin Majczyk 0
0 Jan Strádal 1:0 Krzysztof Gaweł 0
0 Pavel Laube 1:0 Adrian Fitzermann 0
0 Marek Gorzecki 1:0 Jan Bielák 0
0 Ondřej Nykl 1:0 Piotr Małowiejski 0
0 Štěpán Tesařík 0:1 Artur Tamioła 0
0 Jan Purkrábek 1:0 Michał Żukowski 0
0 Paweł Tarasiński 1:0 Tomáš Němec 0
Round 4
0 Adam Horvath 0:1 Paweł Tarasiński 0
0 Jan Strádal 1:0 Marcin Majczyk 0
0 Krzysztof Gaweł 0:1 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 0:1 Adrian Fitzermann 0
0 Ondřej Nykl 0,5:0,5 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Jan Purkrábek 0:1 Artur Tamioła 0
0 Tomáš Němec 0,5:0,5 Michał Żukowski 0
Round 5
0 Adam Horvath 1:0 Michał Żukowski 0
0 Jan Strádal 0:1 Paweł Tarasiński 0
0 Marcin Majczyk 0,5:0,5 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 1:0 Marcin Niedbalec 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Ondřej Nykl 0
0 Štěpán Tesařík 0:1 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 0:1 Jan Purkrábek 0
0 Tomáš Němec 0:1 Artur Tamioła 0
Round 6
0 Artur Tamioła 1:0 Adam Horvath 0
0 Michał Żukowski 0:1 Jan Strádal 0
0 Paweł Tarasiński 0:1 Pavel Laube 0
0 Marcin Majczyk 1:0 Jan Bielák 0
0 Marcin Niedbalec 0:1 Ondřej Nykl 0
0 Štěpán Tesařík 1:0 Adrian Fitzermann 0
0 Jan Purkrábek 0:1 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 1:0 Tomáš Němec 0
Round 7
0 Piotr Małowiejski 1:0 Adam Horvath 0
0 Jan Strádal 0:1 Artur Tamioła 0
0 Pavel Laube 1:0 Michał Żukowski 0
0 Paweł Tarasiński 0:1 Jan Bielák 0
0 Ondřej Nykl 0:1 Marcin Majczyk 0
0 Štěpán Tesařík 0:1 Marcin Niedbalec 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Tomáš Němec 1:0 Marek Gorzecki 0
Round 8
0 Adam Horvath 1:0 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 0:1 Jan Strádal 0
0 Pavel Laube 0:1 Artur Tamioła 0
0 Michał Żukowski 0,5:0,5 Jan Bielák 0
0 Paweł Tarasiński 0:1 Ondřej Nykl 0
0 Štěpán Tesařík 1:0 Marcin Majczyk 0
0 Jan Purkrábek 0:1 Marcin Niedbalec 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Tomáš Němec 0
Round 9
0 Adrian Fitzermann 1:0 Adam Horvath 0
0 Marek Gorzecki 0:1 Jan Strádal 0
0 Pavel Laube 1:0 Piotr Małowiejski 0
0 Artur Tamioła 1:0 Jan Bielák 0
0 Ondřej Nykl 1:0 Michał Żukowski 0
0 Štěpán Tesařík 0:1 Paweł Tarasiński 0
0 Marcin Majczyk 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Marcin Niedbalec 0,5:0,5 Tomáš Němec 0
Round 10
0 Adam Horvath 1:0 Marcin Niedbalec 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Jan Strádal 0
0 Marek Gorzecki 1:0 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 1:0 Piotr Małowiejski 0
0 Ondřej Nykl 1:0 Artur Tamioła 0
0 Štěpán Tesařík 0,5:0,5 Michał Żukowski 0
0 Jan Purkrábek 1:0 Paweł Tarasiński 0
0 Tomáš Němec 0:1 Marcin Majczyk 0
Round 11
0 Marcin Majczyk 0:1 Adam Horvath 0
0 Marcin Niedbalec 1:0 Jan Strádal 0
0 Adrian Fitzermann 0:1 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 1:0 Marek Gorzecki 0
0 Piotr Małowiejski 0:1 Ondřej Nykl 0
0 Artur Tamioła 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Bartosz Mielczarek 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Tomáš Němec 0:1 Łukasz Białkowski 0
Round 12
0 Łukasz Białkowski 0,5:0,5 Adam Horvath 0
0 Marcin Majczyk 1:0 Jan Strádal 0
0 Pavel Laube 1:0 Marcin Niedbalec 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Jan Bielák 0
0 Marek Gorzecki 0:1 Ondřej Nykl 0
0 Štěpán Tesařík 1:0 Piotr Małowiejski 0
0 Artur Tamioła 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Bartosz Mielczarek 0:1 Aleš Rybka 0
Round 13
0 Bartosz Mielczarek 0:1 Adam Horvath 0
0 Łukasz Białkowski 0:1 Jan Strádal 0
0 Pavel Laube 1:0 Marcin Majczyk 0
0 Krzysztof Gaweł 1:0 Jan Bielák 0
0 Ondřej Nykl 0:1 Adrian Fitzermann 0
0 Marek Gorzecki 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Jan Purkrábek 0:1 Piotr Małowiejski 0
0 Artur Tamioła 1:0 Tomáš Němec 0
Round 14
0 Adam Horvath 0:1 Artur Tamioła 0
0 Jan Strádal 0:1 Bartosz Mielczarek 0
0 Pavel Laube 1:0 Łukasz Białkowski 0
0 Jan Bielák 1:0 Marcin Majczyk 0
0 Ondřej Nykl 1:0 Krzysztof Gaweł 0
0 Adrian Fitzermann 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Marek Gorzecki 0:1 Jan Purkrábek 0
0 Aleš Rybka 0,5:0,5 Piotr Małowiejski 0
Round 15
0 Adam Horvath 0:1 Piotr Małowiejski 0
0 Artur Tamioła 0:1 Jan Strádal 0
0 Bartosz Mielczarek 0:1 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 1:0 Łukasz Białkowski 0
0 Marcin Majczyk 0:1 Ondřej Nykl 0
0 Krzysztof Gaweł 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Jan Purkrábek 1:0 Adrian Fitzermann 0
0 Marek Gorzecki 1:0 Aleš Rybka 0
Round 16
0 Marek Gorzecki 0:1 Adam Horvath 0
0 Jan Strádal 1:0 Piotr Małowiejski 0
0 Artur Tamioła 0:1 Pavel Laube 0
0 Jan Bielák 0:1 Bartosz Mielczarek 0
0 Ondřej Nykl 1:0 Łukasz Białkowski 0
0 Marcin Majczyk 1:0 Štěpán Tesařík 0
0 Krzysztof Gaweł 1:0 Jan Purkrábek 0
0 Aleš Rybka 1:0 Adrian Fitzermann 0