Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

Youth championship of Russia

Egor Serdyukov

Rating: 0

Alexandr Pukh

Rating: 0
vs
1
0
Game info
Round 6
Date : 2009-03-29
First Player: Egor Serdyukov

Country: Russia Organizer: Alexandr Saranchin
City: Tyumen System: Swiss
Start date: 2009-03-29 Opening rule: Swap 2
End date: 2009-03-29 Timelimit: 30 minutes + 5 sec/move

RoundsPointsTiebreakRc
#Name1234567Buch
1Yevgeniy Sumarokov11110141213½716½628.50
2Artem Merkulov1413110110614181627.50
3Egor Serdyukov7120121411½101515.5290
4Vasiliy Beshantsev13112110305120111427.50
5Pavel Sobolev-1918½6½40121304270
6Roman Berezin120711415½20911½426.50
7Roman Kryuchok306011114112110101423.50
8Dmitriy Gorohov-111½5½100141131204220
9Yuriy Tumanov-15013112011½601413.5150
10Alexandr Pukh1111020811313070329.50
11Roman Griroriev1008½701309½14140227.50
12Gleb Shishkin6140309170501302270
13Roman Belosludtsev401409011110080121219.50
14Alexandr Nogovitsin2013160708011090125.50
Round 1
0 Yevgeniy Sumarokov 1:0 Roman Griroriev 0
0 Artem Merkulov 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Egor Serdyukov 1:0 Roman Kryuchok 0
0 Vasiliy Beshantsev 1:0 Roman Belosludtsev 0
0 Roman Berezin 0:1 Gleb Shishkin 0
0 Alexandr Pukh 1:0 Roman Griroriev 0
Round 2
0 Roman Belosludtsev 0:1 Alexandr Nogovitsin 0
0 Dmitriy Gorohov 0,5:0,5 Roman Griroriev 0
0 Pavel Sobolev 1:0 Yuriy Tumanov 0
0 Roman Kryuchok 0:1 Roman Berezin 0
0 Vasiliy Beshantsev 1:0 Gleb Shishkin 0
0 Artem Merkulov 1:0 Egor Serdyukov 0
0 Yevgeniy Sumarokov 1:0 Alexandr Pukh 0
Round 3
0 Pavel Sobolev 1:0 Dmitriy Gorohov 0
0 Yuriy Tumanov 1:0 Roman Belosludtsev 0
0 Pavel Sobolev 0,5:0,5 Dmitriy Gorohov 0
0 Yevgeniy Sumarokov 1:0 Vasiliy Beshantsev 0
0 Roman Berezin 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Roman Kryuchok 1:0 Roman Griroriev 0
0 Artem Merkulov 1:0 Alexandr Pukh 0
0 Egor Serdyukov 1:0 Gleb Shishkin 0
Round 4
0 Egor Serdyukov 1:0 Vasiliy Beshantsev 0
0 Roman Griroriev 0:1 Roman Belosludtsev 0
0 Yuriy Tumanov 0:1 Gleb Shishkin 0
0 Yevgeniy Sumarokov 1:0 Artem Merkulov 0
0 Roman Kryuchok 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Alexandr Pukh 1:0 Dmitriy Gorohov 0
0 Roman Berezin 0,5:0,5 Pavel Sobolev 0
Round 5
0 Yuriy Tumanov 0,5:0,5 Roman Griroriev 0
0 Dmitriy Gorohov 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Artem Merkulov 1:0 Roman Berezin 0
0 Alexandr Pukh 1:0 Roman Belosludtsev 0
0 Yevgeniy Sumarokov 0,5:0,5 Egor Serdyukov 0
0 Roman Kryuchok 1:0 Gleb Shishkin 0
0 Vasiliy Beshantsev 1:0 Pavel Sobolev 0
Round 6
0 Roman Griroriev 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Egor Serdyukov 1:0 Alexandr Pukh 0
0 Yevgeniy Sumarokov 1:0 Roman Kryuchok 0
0 Dmitriy Gorohov 1:0 Roman Belosludtsev 0
0 Pavel Sobolev 1:0 Gleb Shishkin 0
0 Artem Merkulov 1:0 Vasiliy Beshantsev 0
0 Roman Berezin 1:0 Yuriy Tumanov 0
Round 7
0 Vasiliy Beshantsev 1:0 Roman Griroriev 0
0 Roman Kryuchok 1:0 Alexandr Pukh 0
0 Egor Serdyukov 1:0 Pavel Sobolev 0
0 Yuriy Tumanov 1:0 Alexandr Nogovitsin 0
0 Artem Merkulov 1:0 Dmitriy Gorohov 0
0 Gleb Shishkin 0:1 Roman Belosludtsev 0
0 Yevgeniy Sumarokov 0,5:0,5 Roman Berezin 0